Listopad 2014

tábor 2014 1.den

16. listopadu 2014 v 17:29 | sassenachová |  prázdniny2014
Tábor ,takový suprový slovo .Na letní tábor se tĕším už odedne ,kdy sem poslala přihlášku. Sice mám slibováno už 2 roky ,že budu vedoucí,ale stále nic .No co, mĕ to vyhovuje ,nemusím vymýšlet hry a chystat je .A teď ten příběh.Prostĕ nadešel den, kdy se odjíždĕlo na tábor.Taťka nervozní ,že nedojedeme ani do Hustopeč ,protože naše auto mělo línej den.Cestu jsme naštěstí přežili bez jakékoliv zastávky.V Hustopečích se vyřídily formality ,nasedlo se do autobusu a jelo se. Už ani nevim jak dlouho trvala cesta ,ale rozhodnĕ jsme se nenudili, pan dĕkan si připravil spoustu her .A moje spolusedící Maruška Š. rozhodnĕ nezahálela ve vymýšlení blbostí ,aby pobavila okolí ,což jí nikdo neupíral. Na základnu jsme dojeli naštĕstí ve stejném počtu v jakém jsme odjeli.Čekali tam na nás všichni vedoucí,ale jaksi jsem nemohla nikde najít ty vedoucí v mém vĕku.Nahnali nás i s batohama do jídelny,kde sme se všichni usadili a čekali jsme co na nás vymysleli .O pár minut pozdĕji. Ze dveří vylezl sv.Václav v podání mého kamaráda Honzi Mrkající (já vím ,už zase on )a sv.Anežka (Magda ..taky kamarádka) , odvyprávĕli svůj krásnĕ naučený text a jelo se dál. Rozdĕlili nás do pokojů :D . Pokoje byly vĕtšinou po 6ti ,ale nĕkteří vyvolení přespávali v chatkách ,nebo hůř ve stanech.Mimochodem semnou na pokoji byla Anička, sestra Hanka a Eliška,Marie Š. a Marie M.
Když se všichni zabydleli zavolali nas do jídelny a tam nas rozdĕlovali do skupinek.sv.Václav s Anežkou nám přečetli svoje příběhy a potom následovala 1.hra ...doplnit vyprávění o těch dvou svatých ,o kterých je furt řeč.Po hře jsme se navečeřeli a šli jsme "spát" . Nevinný